EUnited We Code

EUnited We Code este un proiect european cofinanțat prin intermediul programului Erasmus+ care are drept scop încurajarea educației inovative dezvoltată de către asociația Simplon.co. Această metodologie facilitează integrarea populației vulnerabile în sectorul tehnologic prin deprinderea competențelor digitale. Parteneriatul include cinci organizații și va dezvolta o rețea europeană de școli de tehnologie.

EUnited We Code is a European project co-funded by the Erasmus+ program aiming to foster the innovative pedagogy developed by the social enterprise Simplon.co. This methodology facilitates the integration of vulnerable populations in the tech sector through digital skills learning. The partnership includes five organizations and will build a European network of social coding schools.


Proiectul EUnited We Code isi propune sa abordeze o dubla problema europeană: rata ridicată a somajului (7,3%), asociata cu amplificarea decalajului de digitalizare, cauzat de lipsa de formare a competentelor digitale de baza, in special in mediile defavorizate, precum si nevoia de profesionisti in domeniul ICT.

The EUnited We Code project aims to address a European dual issue: a very high unemployment rate (7,3%) coupled to a digital gap growing wider due to a lack of training of basic digital competences, especially for disadvantaged groups and an increasing need for professionals in the ICT sector.


Pentru a face față provocării șomajului în masă, Simplon.co a creat o metodologie gratuită de formare digitală pentru persoanele din medii vulnerabile. Metoda de predare Simplon se bazează pe învățarea activă și participativă și s-a dovedit eficiența în Franța și Europa!

In order to face the challenge of mass unemployment, Simplon.co has set up a free digital training methodology for people from vulnerable backgrounds. The Simplon’s pedagogy is based on active and participative learning and has proven itself in France and Europe!


Un ecosistem digital incluziv
Parteneriatul european EUnited We Code include cinci asociații în patru state membre (Franța, Belgia, Spania și România), care vor colabora pentru a consolida diseminarea modelului de educație digitală Simplon.

Partenerii vor fi provocați să colaboreze și să împărtășească modele și practici educaționale, se va face schimb de experiență între traineri și mentori din diferite țări, vor dezbate problemele fiecăruia la nivel național, etc.

A digital and inclusive ecosystem
The European partnership EUnited We Code includes five associations in four Member States (France, Belgium, Spain and Romania) that will work together to strengthen the dissemination of the Simplon’s model.

Partners will challenge themselves around different topics such as sharing training models and practices, exchanges between trainers and VET (vocational education and training) mentors from different countries, talking about national issues, etc.


Partenerii EUnited We Code
Simplon.co (Franta)
Factoria F5 (Spania)
Etic (Romania)
Be.code (Belgia)
POUR LA SOLIDARITÉ - PLS (Belgia)

EUnited We Code’s partners
Simplon.co (France)
Factoria F5 (Spain)
Etic (Romania)
Be.code (Belgium)
POUR LA SOLIDARITÉ - PLS (Belgium)


EUnited We Code pe scurt
• Întâlniri transnaționale (Barcelona, Cluj și Paris)
• Ateliere cu traineri și mentori
• Implementarea curiculei de formare digitală

EUnited We Code in short
• Transnational meetings (Barcelone, Cluj and Paris)
• Workshops including trainers and mentors
• Implementation of digital training supports


Un proiect

 
Print
Print
 

Parteneri


Susții educația digitală?