Termeni & Conditii Fun Finance

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor, în continuare GDPR), Organizatorul are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranță şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale colectate prin intermediul platformei online.

Asociația ETIC (Simplon România) prelucrează datele personale colectate de la participanții la eveniment, respectiv ale copiilor înscriși de părinții lor, după cum urmează:

1. Operatorul de date este Asociația ETIC(Simplon România) care acționează în nume propriu.

 

2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt:
Datele părinților minorului: nume și prenume; număr de telefon; adresa de e-mail, localitatea și județul;
Datele minorului: nume și prenume; vârsta; imaginea și vocea. În calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al minorului conform acestui document, va exprimați  consimțământul pentru următoarele acțiuni:
–   ca fotografiile și materialele video care conțin imaginea minorului, şi care sunt realizate pe parcursul atelierelor online din cadrul proiectului lansat, să poată fi utilizate de către Asociaţia ETIC(Simplon România) în materiale de comunicare
–  și/sau pentru a fi publicate online pe Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube sau în presa scrisă.

 

3. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

  • Obţinerea informaţiilor necesare în vederea înscrierii aplicanţilor în atelierele Fun Finance;
  • Efectuarea de comunicări prin intermediul adresei de e-mail furnizată, ori prin intermediul numărului de telefon doar comunicări de ordin administrativ între organizator şi părintele/tutorele copilului;
  • Păstrarea evidenţelor de ordin fiscal/contabil, impuse de legislaţia în vigoare;
  • Asigurarea transparenţei procedurilor şi acţiunilor/evenimentelor desfăşurate în cadrul atelierelor Fun Finance.

 

4. Perioada pe care vor fi prelucrate datele cu caracter personal este:

  • Numele și prenumele părintelui și minorului, adresa de email, numărul de telefon, localitatea și județul declarat al părintelui: pana la încheierea Evenimentului și o perioada de 3 luni după aceasta, ulterior aceste date fiind șterse în legătură cu scopul declarat;
  • Imaginea și vocea părintelui (în cazul în care părintele participă de asemenea la Eveniment) și minorului: pe o perioada de 3 ani de la încheierea evenimentului.

 

5. Transferul datelor către alte entități din Uniunii Europene/Spațiului Economic European: transferul se poate face către entitatea parteneră BNP Paribas Personal Finance, în calitate de sponsor al programului, prin brandul său comercial Cetelem strict în scopurile precizate în prezenta declarație, cu respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea acestor transferuri.

 

6.  Transferul datelor către alte entități din afara U.E./S.E.E.: Nu este cazul.

 

7. Conform Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) aveți dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Astfel atât minorul cât și reprezentantul legal, pot trimite oricând organizatorului un email/scrisoare la adresa: contact@simplonromania.org prin care să solicite oprirea difuzării materialelor conținând imaginea minorului, în materiale promoționale și/sau pe internet. Înteleg că Asociaţia ETIC se va conforma solicitării noastre și că în maximum 1 zi va procesa cererea noastră.